Política de privadesa

La teva privadesa és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privadesa s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals a aquesta web. Els majors de 14 anys podran registrar-se a www.arenysboi.com com a usuaris sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de 14 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les vostres dades personals.

En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment.

Si ets menor de 14 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t’has de registrar com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privadesa:
Mai sol·licitem informació personal a no ser que realment sigui necessària per prestar els serveis que ens requereixis.

No compartim mai informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.

Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent de la expressada en aquesta política de privadesa.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Apartaments els Arenys de Boí ha adequat aquest web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI ).

Responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat del responsable: ARENYS DE BOI, S.L.

Nom comercial: Apartaments els Arenys de Boí

NIF/CIF: B25454125

Direcció: Carretera de Taull, 22, 25528– Boí (Lleida)

Correu electrònic: info@arenysboi.com

Activitat: Hostal

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens envieu a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades d’“Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la vostra informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals per a un o diversos fins específics que us informarem prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim. Els mínims possibles.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, us informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions , periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les vostres dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a Apartaments els Arenys de Boí procedeixen de:

Formulari de contacte

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Apartaments els Arenys de Boí estem tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

Sol·licitar-ne la rectificació o supressió

Sol·licitar la limitació del tractament

Oposar-se al tractament

Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les vostres dades. ARENYS DE BOI, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament està basat en el consentiment

Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.

El tractament es fa per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o fer alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Apartaments els Arenys de Boí. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça d’info@arenysboi.com, número de telèfon i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www.arenysboi.com, només com es descriu a l’Avís Legal i a la present Política de Privadesa.

A Apartaments els Arenys de Boí hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat següent per cada sistema de captura (formularis):

Formulari de contacte: Sol·licitem les dades personals següents: Nom, Email, Telèfon, per respondre als requeriments dels usuaris de www.arenysboi.com. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de:

Cubenode (proveïdor d’ARENYS DE BOI, S.L.), està ubicat dins de la UE.

Hi ha altres finalitats per les quals tractem les teves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions dús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo a la política de galetes.

Per gestionar les xarxes socials. Apartaments els Arenys de Boí pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de www.arenysboi.com, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que escaigui en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari d’ARENYS DE BOI, S.L.. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis d’Apartaments els Arenys de Boí. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors a les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, ARENYS DE BOI, S.L. (Apartaments els Arenys de Boí) amb domicili a DIRECCIÓ serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

Apartaments els Arenys de Boí, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Tot i això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els estàndards de seguretat més estrictes.

Podem seleccionar i publicar testimonis de clients als nostres Serveis, que poden contenir informació d’identificació personal, com el seu nom i/o la ciutat, estat o país on viu. Obtindrem el vostre consentiment abans de publicar qualsevol testimoni amb el seu nom. Si es publica aquest contingut, estarà disponible per a altres usuaris dels serveis. Si vols que eliminem o esborrem el teu nom o testimoni de la nostra web, pots comunicar-te amb www.arenysboi.com al nostre formulari de contacte.

Podem publicar ressenyes dels clients a la nostra web o Serveis, que poden contenir informació d’identificació personal, com el teu nom i/o la ciutat, estat o país on viu. En enviar la seva opinió ens estàs donant permís per publicar la teva opinió als nostres Llocs o Serveis. Si publiques aquest contingut, estarà disponible per a altres usuaris dels Llocs o Serveis. La seva publicació també es pot fer pública i no podem evitar que aquesta informació es faci servir d’una manera que pugui violar aquesta Política o la llei. Si desitja que eliminem el teu nom o revisió dels nostres Llocs o Serveis, pots comunicar-te amb www.arenysboi.com al nostre formulari de contacte. 

Legitimació per al tractament de les vostres dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privadesa.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.
No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Fins que se sol·licite la supressió per l’interessat

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, www.arenysboi.com, comparteix dades amb els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privadesa.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres nostres i han estat seleccionats atenent al compliment dels drets que preservem en aquesta web.

Les empreses següents tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres fins. A més, han de tractar la informació personal de conformitat amb aquesta Política de Privadesa i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”) ). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar a www.arenysboi.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús de www.arenysboi.com (incloent-hi la vostra adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

Hosting: Cubenode System S.L, amb domicili a Espanya. Més informació a: https://cubenode.com/ (Cubenode System S.L). Cubenode System S.L tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a ARENYS DE BOI, S.L.

Plataforma web: The WordPress Foundation, amb domicili als EUA. Més informació a: https://wordpress.org (The WordPress Foundation). The WordPress Foundation tracta les dades amb la finalitat de fer els seus serveis de plataforma web a ARENYS DE BOI, S.L.

Navegació

En navegar per www.arenysboi.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, Carretera de Taull, 22, 25528– Boí (Lleida)es IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs , i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google analytics
Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en conjunt.

Secret i seguretat de les dades

www.arenysboi.com es compromet en l’ús i el tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

www.arenysboi.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, ARENYS DE BOI, S.L.. s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Apartaments els Arenys de Boí per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n Apartaments els Arenys de Boí, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades que remetis a www.arenysboi.com exonerant ARENYS DE BOI, S.L. (Apartaments els Arenys de Boí), de qualsevol responsabilitat sobre això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part d’ARENYS DE BOI, S.L. (Apartaments els Arenys de Boí) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ARENYS DE BOI, S.L. (Apartaments els Arenys de Boí) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privadesa

ARENYS DE BOI, S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, ARENYS DE BOI, S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, www.arenysboi.com no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis que hi ha al web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conformement al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, www.arenysboi.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Dubtes o consultes sobre aquesta política o els teus drets

Si tienes alguna pregunta o comentario sobre esta política, o si tienes alguna inquietud sobre la forma en que se ha podido gestionar alguna información personal que nos hayas proporcionado, puedes contactarnos por correo postal o info@arenysboi.com a: info@arenysboi.com

Apartamentos els Arenys de Boí

Condicions per animals de companyia

  • El propietari de la mascota serà la responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni els altres hostes o mobiliari de l’allotjament. Dipòsit de garantia a l’entrada.
  • Acreditació d’assegurança de responsabilitat civil i que ha estat vacunat contra la ràbia.
  • No s’hi podrà accedir amb animals: zona de cuina, instal·lacions d’ús comú i zona spa. No utilització de l’ascensor i l’obligació d’anar acompanyat.